söndag 14 maj 2017

Fakta om Profet-tjänsten

Jag har en annan insyn om profeter, då jag lever med en man som är en profet och vi har flera vänner som också är det.
Därför ville jag dela med mig vad en profet är för mig (inklusive bibeln)-En profet är en person som GUD utvalt till att höra Hans röst på ett sätt som inte andra oftast hör GUD.


Jer 1:5  "Innan jag formade dig i moderlivet utvalde jag dig, och innan du kom fram ur modersskötet helgade jag dig. Jag satte dig till en profet för folken."
Jer 1:6  Men jag svarade: "O, Herre, HERRE! Jag förstår inte att tala, ty jag är för ung."
Jer 1:7  Då sade HERREN till mig: "Säg inte: Jag är för ung, utan gå vart jag än sänder dig och tala vad jag än befaller dig.
Jer 1:8  Frukta inte för dem, ty jag är med dig för att rädda dig, säger HERREN."
Jer 1:9  Och HERREN räckte ut sin hand, rörde vid min mun och sade till mig: "Se, jag lägger mina ord i din mun.
Jer 1:10  Jag sätter dig i dag över folk och riken, för att du skall rycka upp och bryta ner, förgöra och fördärva, bygga upp och plantera."

Patrik började höra GUD som barn.

-Vid en tidpunkt av ens liv, kanske redan sedan barnsben eller i vuxenålder uppenbarar sig GUD för personen och börjar tala om hans/hennes uppgift.

1Sa 3:7  Samuel kände ännu inte HERREN, och HERRENS ord hade ännu inte blivit uppenbarat för honom.
1Sa 3:8  HERREN kallade på Samuel för tredje gången, och han steg upp och gick till Eli och sade: "Här är jag, du ropade på mig." Då förstod Eli att det var HERREN som kallade på den unge pojken.
1Sa 3:9  Därför sade han till Samuel: "Gå och lägg dig, och om han ropar på dig, så säg: Tala HERRE, din tjänare hör." Och Samuel gick och lade sig på sin plats.
1Sa 3:10  Då kom HERREN och ställde sig där och ropade som förut: "Samuel! Samuel!" Samuel svarade: "Tala, din tjänare hör."
1Sa 3:11  Då sade HERREN till Samuel....

2 Mos 3:4  När HERREN såg att han gick för att se efter, ropade Gud till honom ur busken: "Mose! Mose!" Han svarade: "Här är jag."3:5  Då sade Gud: "Kom inte hit! Tag av dig skorna, ty platsen där du står är helig mark."
 3:6  Och han sade: "Jag är din faders Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud och Jakobs Gud." Då dolde Mose ansiktet, ty han bävade för att se på Gud.
3:7  HERREN sade: "Jag har sett hur mitt folk förtrycks i Egypten, och jag har hört hur de ropar över sina plågare. Jag känner till deras lidande.
 3:8  Därför har jag stigit ner för att rädda dem undan egyptierna och föra dem från det landet upp till ett gott och rymligt land, ett land som flödar av mjölk och honung, det land där det bor kananeer, hetiter, amoreer, perisseer, hiveer och jebusiter.
3:9  Och se, ropet från Israels barn har kommit upp till mig, och jag har också sett hur egyptierna förtrycker dem.
3:10  Gå nu! Jag skall sända dig till farao, och du skall föra mitt folk, Israels barn, ut ur Egypten."
3:11  Men Mose sade till Gud: "Vem är jag, att jag skulle gå till farao och att jag skulle föra Israels barn ut ur Egypten?"
3:12  Han svarade: "Jag är med dig. Och detta skall för dig vara tecknet på att det är jag som har sänt dig: När du har fört folket ut ur Egypten, skall ni hålla gudstjänst på detta berg."


-En profet måste lyda detta, med risk för att bli dödad av GUD själv om han/hon inte gör det.


2 Mos 4:24  Under resan hände det på ett viloställe att HERREN kom emot Mose och ville döda honom.

Patrik frågade GUD, vad som skulle ske om han inte gjorde det GUD ville. GUD svarade "då dödar jag dig"

- GUD använder profeter till att testa människors kärlek och hängivenhet till GUD:

5 Mos 13:1  Om en profet eller en som har drömsyner träder fram hos dig och han ger dig något tecken eller under,
13:2  och sedan detta tecken eller under som han talat med dig om inträffar och han då säger: "Låt oss följa andra gudar, gudar som du inte känner, och låt oss tjäna dem",
13:3  då skall du inte lyssna på den profetens ord eller på den som har drömsyner, ty HERREN, er Gud, prövar er för att finna om ni älskar HERREN, er Gud, av hela ert hjärta och hela er själ.
13:4  HERREN, er Gud, skall ni följa, honom skall ni frukta, hans bud skall ni hålla, hans röst skall ni lyssna till, honom skall ni tjäna och honom skall ni hålla er till.
13:5  Men den profeten eller den som har drömsyner skall dödas. Ty han predikade avfall från HERREN, er Gud, som har fört er ut ur Egyptens land och friköpt dig ur träldomshuset, och han ville föra dig bort från den väg som HERREN, din Gud, har befallt dig att gå. Du skall skaffa bort det onda hos dig.-GUD beskyddar sina profeter, människor som föraktar dessa blir straffade av GUD:

”Rör inte mina smorda, gör inte mina profeter något ont!”
Första Krönikeboken 16:22

4 Mos 12:1  Mirjam och Aron talade illa om Mose på grund av den nubiska kvinna som han hade tagit till hustru, ty han hade tagit en nubisk kvinna till hustru.
 12:2  De sade: "Är då Mose den ende som HERREN talar genom? Talar han inte också genom oss?" Och HERREN hörde detta.
 12:3  Mose var en mycket ödmjuk man, mer än någon annan människa på jorden.
Num 12:4  Genast sade HERREN till Mose, Aron och Mirjam: "Gå ut, ni tre, till uppenbarelsetältet." Och de gick dit ut alla tre.
12:5  Då steg HERREN ner i en molnstod och ställde sig vid ingången till tältet. Han kallade på Aron och Mirjam, och de gick båda dit.
12:6  Och han sade: "Hör nu mina ord. Om det finns en HERRENS profet ibland er, ger jag mig till känna för honom i en syn, och talar med honom i en dröm.
12:7  Men så gör jag inte med min tjänare Mose. I hela mitt hus är han betrodd.
12:8  Jag talar ansikte mot ansikte med honom, tydligt och inte i gåtor, och han får se HERRENS gestalt. Fruktar ni då inte att tala illa om min tjänare Mose?"
 12:9  Och HERRENS vrede upptändes mot dem, och han lämnade dem.
12:10  När molnskyn drog sig tillbaka från tältet, se, då var Mirjam vit som snö av spetälska. Aron vände sig till Mirjam och såg att hon var spetälsk.

Det finns olika nivåer och typer av profeter,
De finns de som också hör med öronen.
Men alla de är under Guds försvar om någon går emot.


-Profeter har ett väldigt stort ansvar, uppgift och lidande för människor:

Hes 4:1  "Du människobarn, tag en lertavla, lägg den framför dig och rita en stad på den, nämligen Jerusalem.
4:2  Belägra den och bygg torn mot den. Kasta upp vallar mot den, håll trupper i beredskap runt den och sätt upp murbräckor mot den från alla håll.
4:3  Och tag en järnplåt och sätt upp den som en järnmur mellan dig och staden. Vänd sedan ditt ansikte mot den och håll den belägrad och anfall den. Detta skall vara ett tecken för Israels hus.
4:4  Och du skall lägga dig på vänstra sidan och lägga Israels folks missgärning på dig. Lika många dagar som du ligger så, skall du bära på deras missgärning.
4:5  Jag skall lägga deras missgärningsår på dig. De skall motsvaras av samma antal dagar, trehundranittio dagar. Så skall du bära Israels folks missgärning.
4:6  När du har fullgjort dem, skall du för andra gången lägga dig, nu på högra sidan, och bära Juda folks missgärning under fyrtio dagar, en dag för varje år. Jag har tilldelat dig en dag för varje år.
4:7  Mot det belägrade Jerusalem skall du vända ditt ansikte och din nakna arm, och du skall profetera mot det.
4:8  Och se, jag skall lägga bojor på dig, så att du inte kan vända dig från den ena sidan till den andra, förrän dina belägringsdagar är slut.
4:9  Tag vete, korn, bönor, linsärter, hirs och spältvete och lägg detta i samma kärl och baka bröd åt dig av det. Lika många dagar som du ligger på sidan, alltså trehundranittio dagar, skall du äta det.
 4:10  Den mat du skall äta skall vägas upp, tjugo siklar för varje dag. Du skall äta den på bestämda tider.
4:11  Och du skall dricka vatten som mätts upp, en sjättedels hin. Du skall dricka det på bestämda tider.
4:12  Du skall äta kornkakor som du har bakat på bränsle av människoavföring inför deras ögon."
4:13  HERREN tillade: "På samma sätt skall Israels barn äta sitt orena bröd bland hednafolken, dit jag skall driva bort dem."
4:14  Men jag svarade: "O, Herre, HERRE! Se, jag har aldrig blivit orenad. Från min ungdom ända tills nu har jag aldrig ätit något självdött eller ihjälrivet djur, och orent kött har aldrig kommit i min mun."
4:15  Då sade han till mig: "Se, jag ger dig kogödsel i stället för människoavföring, och du skall grädda ditt bröd över den."
4:16  Han sade vidare till mig: "Du människobarn, se, jag skall skapa brist på bröd i Jerusalem, och man skall äta bröd efter vikt och med oro, och dricka vatten efter mått och med förfäran.
4:17  De skall sakna bröd och vatten och gripas av förskräckelse, den ene efter den andre, och tyna bort i sin missgärning."

Många förstår inte det inre lidandet och bördan Patrik bär för det GUD lägger i hans hjärta, har sett honom i smärta och tårar. Det finns ett ständigt lidande i honom.

-Profeter har större favör från GUD över sina liv:

1Kon 17:20  Och han ropade till HERREN och sade: " HERRE, min Gud, skulle du göra så illa mot denna änka som jag bor hos, att hennes son dör?"
17:21  Därefter sträckte han sig ut över pojken tre gånger och ropade till HERREN och sade: " HERRE, min Gud, låt denne pojkes själ komma tillbaka in i honom."
 17:22  HERREN hörde Elias röst, och pojkens själ kom tillbaka in i honom, och han fick liv igen.

Skulle inte GUD belöna sina tjänare?
Han älskar dom och belönar dom med det dom ber för, även att väcka döda till liv.

-Profeter har en mantel i av kraftgärningar över sina liv:

2Kon 2:8  Elia tog sin mantel, vek ihop den och slog på vattnet. Då delade detta sig åt båda sidor och de gick bägge igenom på torr mark.

2:14  Han tog Elias mantel, som hade fallit av denne, och slog på vattnet och sade: "Var är HERREN , Elias Gud?" Då nu också Elisa slog på vattnet, delade det sig åt båda sidor, och han gick över.

Patriks mantel är i anden, gan har fått se den några gånger.

-Profeter är ställföreträdare mellan människor och GUD, och kan rädda människors liv från GUDS dom:

2 Mos 32:9  HERREN sade ytterligare till Mose: "Jag har sett detta folk, och se, det är ett hårdnackat folk.
 32:10  Låt mig nu vara, så att min vrede kan brinna mot dem och förtära dem. Dig skall jag göra till ett stort folk."
32:11  Men Mose bönföll inför HERREN, sin Gud, och sade: " HERRE, varför skulle din vrede brinna mot ditt folk, som du har fört ut ur Egyptens land med stor kraft och stark hand?
32:12  Varför skulle egyptierna få säga: Till deras olycka har han fört ut dem för att döda dem bland bergen och utrota dem från jordens yta? Vänd dig från din glödande vrede och ångra det onda du har i sinnet mot ditt folk.
32:13  Kom ihåg Abraham, Isak och Israel, dina tjänare, som du med ed vid dig själv har lovat: Jag skall göra era efterkommande lika talrika som stjärnorna på himlen, och hela det land som jag har talat om skall jag ge åt era efterkommande. De skall få det till arvedel för evigt."
32:14  Då ångrade HERREN det onda som han hade hotat att göra mot sitt folk.

-En profet som inte talar det som är från GUD kommer att dö:
5 Mos 18:20  Men den profet som är så förmäten att han talar i mitt namn vad jag inte har befallt honom tala, eller som talar i andra gudars namn, den profeten skall dö.Människor kommer till profeter för att få svar på frågor:

2 Krön 18:6  Men Josafat sade: "Finns det inte längre någon HERRENS profet här, så att vi kan fråga genom honom?"

2Kon_8:8  sade kungen till Hasael: "Tag med dig gåvor och gå och möt gudsmannen och fråga HERREN genom honom, om jag skall bli frisk från denna sjukdom."

Patrik är i telefon i stort sett hela dagarna,
och det går sällan en dag utan att någon kommer hem till oss och ber om hjälp.

Förr i tiden hade man en så stor respekt för profeter att man inte kom för att be dom om hjälp utan att ha med sig en gåva:

1Sa 9:6  Men han svarade honom: "Se, i den här staden finns en gudsman. Han är högt ansedd och allt han säger, det sker. Låt oss nu gå dit. Kanske han kan säga oss vilken väg vi skall ta."
1Sa 9:7  Då sade Saul till sin tjänare: "Men om vi går dit, vad skall vi då ta med till mannen? Brödet är ju slut i vår packning och vi har inte heller någon annan gåva att ta med till gudsmannen. Eller har vi det?"
1Sa 9:8  Tjänaren svarade Saul än en gång: "Se, här har jag en fjärdedels sikel silver. Den skall jag ge gudsmannen, för att han skall säga oss vilken väg vi skall ta."


Vill tillägga att profetens jobb är att profetera, den sätter sin tid på att be och fråga Herren för dig, det minsta vi kan göra är att visa uppskattning genom en ekonomisk gåva.
Profeter är speciellt avskydda av satan (då de avslöjar deras planer och bryter dessa)
Profeter är föraktade av människor, många av GT:s profeter blev dödade,
dagens profeter vädesätts och respekteras inte till stor del på grund utav att kristi kropp lyssnat till Isebels och Ahabs andemakt.Min man, profet Patrik kollar igenom alla mina blogginlägg och frågar GUD om det finns något GUD vill att jag ska ta bort/ ändra på.Jag har i all min hast gjort detta inlägg denna morgon.
Den kan utvecklas och finslipas mycket, men detta är grunder.
Sluta att se ner på och förakta profeter, och respektera dom genom att kalla dom för profet.
För att ära och upphöja GUDS verk i och genom dom.

Är du en profet och har läst detta inlägg, får du jättegärna dela egna tankar och erfarenheter i kommentarer till inlägget.


/ Johanna Drusian


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar