tisdag 11 juli 2017

Min kärlek för bibeln


Oh kära medmänniska, jag frågade Herren i mitt inre vad jag skulle skriva om och då började jag tänka på bibeln och kände sådan kärlek för den.

Den ger mycket andlig näring. Lär och formar oss till goda människor och att övervinna mörker, demoniska krafter, vara över sjukdomar och död.
Jag skriver en sammanfattning och egna erfarenheter och tankar om världens mest lästa bok:

Gamla testamentet


Sammanfattning av GTBibeln är en samling av 66 olika böcker som skrivit av Andens maning genom olika människor
från Mose till Johannes.
Moses levde över 3000 år sedan och fick lära känna GUD personligen.
GUD visade honom skapelsen och vad som kommer att ske i framtiden,

De första 5 böckerna i bibeln handlar om allt fram till Moses och Moses liv och hur han fullbordade sin livsuppgift och kallelse att trots stamningsproblem leda ett stort folk som var slavar till frihet till ett eget land i mitten av världens alla nationer.

Moses fick möta GUDs kärlek, nåd, men också se Hans vrede, både på personlig nivå och när den kom över den delen av folket som gjorde uppror mot den Allsmäktige.Hela gamla testamentet ger oss en grundläggande respekt och fruktan för vår Skapare.

Jes 6:3  "Helig, helig, helig är HERREN Sebaot, hela jorden är full av hans härlighet."5 Mos
10:12  Och nu Israel, vad begär HERREN, din Gud, av dig annat än att du fruktar HERREN, din Gud, att du vandrar på alla hans vägar, att du älskar honom och att du tjänar HERREN, din Gud, av hela ditt hjärta och av hela din själ,
 10:13  så att du håller HERRENS bud och hans stadgar, som jag i dag ger dig för att det skall gå dig väl.
 10:14  Se, himlarna och himlarnas himmel, jorden och allt som är på den tillhör HERREN, din Gud.
 10:15  Ändå var det just dina fäder som HERREN fäste sig vid i kärlek. Och er, deras efterkommande, utvalde han bland alla folk, så som det är i dag. 


Josua fick mandatet att leda folket efter Mose död, Mose och hans bror Aron fick inte komma in i landet för han inte hade gjort som GUD sa vid ett tillfälle när han slog på en klippa istället för att tala till den.

(4 Mos 20:8-12)
4 Mos 20:12  Men HERREN sade till Mose och Aron: "Eftersom ni inte litade på mig och inte höll mig helig inför Israels barns ögon, därför skall ni inte få föra denna församling in i det land som jag har givit dem."

Josua ledde de in i det förlovade landet, Mose hade fått reglerna som skulle gälla när de äntligen kom in i landet efter 80 år.

Jag blev helt förkrossad när jag insåg att trots allt så har majoriteten av Israel idag avfallit och känner inte sin förlossare, återlösare, sin GUD utan lever i synd och uppror.
Därför sände GUD olycka över landet, krig och hungersnöd.

Israel leddes av domare, även en kvinnlig -Debora.
Det var personer som Guds Ande var över fram till Israel ville mot GUDS vilja ha en kung som hedningarna hade.

De får sig en kung efter tjat, fastän GUD varnat och sagt att Han vill vara deras kung.

Många kungar kommer och går, de flesta ledde folket längre ifrån GUD och följde inte GUDS bud, älskade och fruktade inte YHWH.
David den mest gudfruktiga kungen begick misstag genom att begå äktenskapsbrott, dödade en oskyldig och räknade folket t.ex men omvände sig och fick förlåtelse.
Han älskade musik, skapade nya instrument, sjöng och dansade.
Majoriteten av Psalmerna är sånger som David skrev.

Salomon, hans son fick extraordinär visdom från GUD för han bad om att bli en bra ledare,
visdom är en nyckel till rikedom, Salomon var den rikaste av alla kungar han skrev klagovisorna och
den barnförbjudna högavisan.

Senare kommer profetböckerna som beskriver två olika messias:
messias - Josefs son (som är Yeshua som skulle komma och ta på sig världens synd)
 och
messias -Davids son (som är Yeshua när han återkommer som kung)

Ett möte med GUD i GT:

2 Mos 19:10 

 Då sade HERREN till Mose: "Gå till folket och helga dem i dag och i morgon och låt dem tvätta sina kläder. 11  De skall hålla sig beredda till i övermorgon, ty då skall HERREN stiga ner på Sinai berg inför allt folkets ögon. 12  Du skall märka ut en gräns för folket runt omkring berget och säga: Tag er i akt för att stiga upp på berget eller komma nära dess fot. Var och en som kommer nära berget skall straffas med döden, 13  men ingen hand får röra vid honom, utan han skall stenas eller skjutas. Vare sig det är ett djur eller en människa, skall den det gäller inte få leva. När jubelhornet ljuder med utdragen ton får de stiga upp på berget." 14  Mose steg ner från berget till folket. Han helgade dem och de tvättade sina kläder.  15  Och han sade till folket: "Håll er beredda till i övermorgon. Ingen får komma nära någon kvinna." 16  På tredje dagen, när det hade blivit morgon, började det dundra och blixtra. Ett tjockt moln lade sig över berget och ett mycket starkt basunljud hördes. Allt folket i lägret bävade. 17  Men Mose förde folket ut ur lägret för att möta Gud och de ställde sig nedanför berget. 18 Hela Sinai berg höljdes i rök därför att HERREN hade stigit ner på berget i eld. Rök steg upp därifrån som röken från en smältugn och hela berget skakade våldsamt. 19  Basunljudet blev starkare och starkare. Mose talade och Gud svarade honom med hög röst. 


En tid skall komma då Han inte längre vredgas över sitt folk:


Jer 31:33  Nej, detta är det förbund som jag efter denna tid skall sluta med Israels hus, säger HERREN: Jag skall lägga min lag i deras inre och skriva den i deras hjärtan. Jag skall vara deras Gud och de skall vara mitt folk. 
31:34  Då skall de inte mer behöva undervisa varandra, ingen sin broder och säga: "Lär känna HERREN!" Ty alla skall känna mig från den minste bland dem till den störste, säger HERREN. Ty jag skall förlåta deras missgärningar och deras synder skall jag inte mer komma ihåg. 
31:35  Så säger HERREN, han som har satt solen till att lysa om dagen och månen och stjärnorna till att lysa om natten, i ordnad gång, han som rör upp havet så att dess böljor brusar, HERREN Sebaot är hans namn: 
31:36  Om denna ordning inte längre består inför mig, säger HERREN, först då skall Israels släkte upphöra att vara ett folk inför mig för alltid. 

Jes 57:15  Ty så säger den höge och upphöjde, han som tronar till evig tid och heter "den Helige": Jag bor i det höga och heliga men också hos den som är förkrossad och har en ödmjuk ande, för att ge liv åt de ödmjukas ande, för att ge liv åt de förkrossades hjärtan. 
Isa 57:16  Jag skall inte gå till rätta för evigt, inte ständigt vredgas, ty då skulle deras ande försmäkta inför mig, de själar som jag själv har skapat. 


Jer 32:40  Jag skall sluta ett evigt förbund med dem så att jag inte vänder mig ifrån dem och upphör att göra dem gott, och jag skall lägga fruktan för mig i deras hjärtan så att de inte viker av från mig. 


 NYA TESTAMENTET

Nya testamentet är ett nytt förbund, om man inte läst i GT sådana verser som jag ovan har skrivit med fet stil, han man mindre förståelse för vad nya förbundet innebär.

Ett förbund är en överenskommelse mellan två individer och den kan brytas om ena partern inte följer vad man kommit överens om.
Judarna bröt förbundet genom att inte följa GUDS bud, därför har GUD utvalt hedningarna och låter judarna bli svartsjuka genom (oss).

Bibeln innehåller egentligen många förbund, och alla förbund är inte brytna.
Tex är regnbågen ett tecken på ett förbund.


Det nya förbundet innebär inte att den GUD som gamla testamentet beskriver inte längre finns och är den samme, att Han inte längre bryr sig och vill ha samma fruktan, kärlek och lydnad av människan som då. Men GUD gör det enklare för oss genom att han lägger dessa i våra hjärtan.


GUD har oerhört mycket kärlek, men den syns inte så mycket av då Han ständigt var tvungen att gå tillrätta med sitt folk. Även om Hans vrede inte är motsatsen till kärlek.
Det lidande Yeshua fick gå igenom var Guds vrede över din och min synd.
(vill du verkligen fortsätta synda?)Joh 3:16  Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son, för att den som tror på honom inte skall gå förlorad utan ha evigt liv.
3:17  Inte sände Gud sin Son till världen för att döma världen utan för att världen skulle bli frälst genom honom.
3:18  Den som tror på honom blir inte dömd, men den som inte tror är redan dömd, eftersom han inte tror på Guds enfödde Sons namn.

Sammanfattning av NT:


Nya testamentet börjar med 4 olika böcker om vad Yeshua gjorde på jorden.
Sedan kommer en bok där en jude Saul som hatade alla som följde Yeshua blev frälst genom att Yeshua själv visade sig för honom.

Saul fick ett nytt namn Paulus och han spred evangeliet till länder utanför Israel.
Det är tack vare honom som du och jag i grund och botten fått höra om Yeshua.
En person kan påverka miljontals med årens gång.

Han skrev brev till olika församlingar han startat och även några andra personer skrev brev som även dessa finns i NT.
Slutligen slutar bibeln med att Johannes får se Yeshua och får hälsningar till olika församlingar från honom och får veta om kommande tider.

Denna jord och himmel som vi går på och kan se, kommer inte evigt att finnas.
Efter döden hamnar vi i en verkligare verklighet, himlen eller helvetet beroende på om vi väljer som kung David att omvända oss och leva för GUD.Ett möte med GUD i NT:


Matt 17:1
Sex dagar därefter tog Jesus med sig Petrus och Jakob och hans bror Johannes och förde dem upp på ett högt berg för att vara ensam med dem. 2  Och han förvandlades inför dem: hans ansikte lyste som solen, och hans kläder blev vita som ljuset. 3  Och se, Mose och Elia visade sig för dem, och de samtalade med honom. 4  Petrus sade till Jesus: "Herre, det är gott för oss att vara här. Om du vill, skall jag göra tre hyddor, en åt dig, en åt Mose och en åt Elia." 5  Medan han ännu talade, se, då sänkte sig ett lysande moln ner över dem. Och en röst ur molnet sade: "Denne är min Son, den Älskade. I honom har jag min glädje. Lyssna till honom!" 6  När lärjungarna hörde det, föll de ner på sina ansikten och greps av stor fruktan. 7  Men Jesus gick fram och rörde vid dem och sade: "Stig upp och var inte förskräckta!" 8  Och när de såg upp, såg de ingen utom Jesus.


Varför jag älskar bibeln så mycket?

Bibeln är något jag är stolt över, genom den har jag lärt känna mer om GUD, förstått Hans kärlek och nåd, lärt känna frälsaren, och förstå mer om vem den Helige Ande är.Bibeln för mig till djupa andliga dimensioner som inte går att beskrivas med ord!
Bibeln för mig in i en förgången tid där jag genom andras misstag och erfarenheter lär mig att leva ett bättre liv.

En dag när jag läste bibelläsningsplanen*
så hörde jag GUD läsa upp det jag i mitt inre läste, HANS röst läste med mig.
Det var helt underbart!

Genom att läsa bibeln växer min tro.

Genom att studera bibeln får jag kunskap och information om vad jag kan göra och hur.
Vem jag är, vad vi lever i för tid, hur de andliga sakerna fungerar m.m

Jag lär känna GUD!
GUD har många namn!
YHWH = YAHWE och YEHOWA
Gud som förser, Gud som ser, Vår försörjare, härskarors Herre, Israels Helige, Jakobs starke,
Han är fruktansvärd, Han är stor i nåd, rik på barmhärtighet, sen till vrede.
Han är en förtärande eld, han är himmel och jordens skapare, Han är hela jordens försörjare,
Jordens konung, Han är frälsaren.
m.m

Oh, vad jag älskar bibeln!
Genom detta inlägg ber jag att du ska få mer inspiration till att läsa igenom bibeln själv,
gång på gång, därför att bibeln är levande och kommer aldrig att sluta tala.

Upp 4:8  Vart och ett av de fyra väsendena hade sex vingar, och de hade fullt med ögon, runt om och på insidan av vingarna. Dag och natt säger de utan uppehåll: "Helig, helig, helig är Herren Gud, den Allsmäktige, han som var och som är och som kommer."


Tack Fader för detta inlägg,
låt Din ande ruva över denna och ge människor större hunger och törst efter dig.
Låt varje person som läst detta inlägg bli riktigt bibelkunniga och bära rikligt av andens frukter.
Jag ber Fader att de ska få lära känna Dig, din Son Yeshua och Den Helige Anden.
Ge dom nåd att fullt ut komma ut i sina kallelser och uppgift här på jorden
I Yeshua Ha Mashias namn Amen.


<3

/ Johanna Drusian

Tack för att du läste!

*Folkbibeln innehåller en bibelläsningsplan i slutet som jag försöker att följa.
Man läser igenom bibeln på ett år när man följer den.

2 kommentarer:

  1. Hej syster i Kristus. Tack för att du delar med dig. Guds ord ger en frid och styrka och kunskap om vem Gud är. Behöver dina böner fina syster om du kan. Just nu har jag och mina tre ungdomar kämpigt. Jag har inflammation i kroppen och vi har inget hem just nu. Tackar Herren för de goda människor som han sänder i min väg.
    Må Guds rika välsignelser fylla ditt liv med all glädje och allt gott.

    SvaraRadera