onsdag 5 juli 2017

Vad GUD vill ha av oss, hur vi söker Hans rike.

Hej dyrbara människa!

Detta är ett inlägg om vikten att vandra i kärlek, många kommer bli överraskade under inläggets gång hur viktigt det är enligt skrifterna.
Tänk på GUDs kärlek, när han skapat planeten för oss gett oss det vi har och frälst oss.


Han gav oss det dyrbaraste Han hade. 
Det är mycket bibelställen i detta inlägg, för att ge dig massa Andlig näring, viktiga uppenbarelser och nycklar för att komma närmare <3 GUD <3
För att komma nära GUD är det det allra flesta vill som kommer hit.

Nu ska jag dela med mig egna erfarenheter och vad GUDS ord lär om gällande att vi ska leva i Guds rike.

Matt 6:31-33

"Gör er därför inte bekymmer och fråga inte: Vad skall vi äta? eller: Vad skall vi dricka? eller: Vad skall vi klä oss med? 
Efter allt detta söker hedningarna, men er himmelske Fader vet att ni behöver allt detta. 
 Nej, sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så skall ni få allt det andra också. 
Gör er alltså inte bekymmer för morgondagen. Den skall själv bära sitt bekymmer. Var dag har nog av sin egen plåga. "

Här har vi en nyckel, om vi söker Guds rike och hans rättfärdighet, då kommer vi att få allt annat också som vi behöver. Mat, dricka, kläder.. m.m
Detta är en nyckel som löser människors ekonomiska problem och skulle kunna hjälpa hela fattiga länder.

Jag är säker på att där finns även vår sanna identitet och den relationen med pappaGUD som varje människa längtar efter.

När Yeshua (Jesus hebreiska namn) var på jorden proklamerade Han att Guds rike var här!
Guds rike är en andlig verklighet, himlen, som också kan komma ner på jorden genom oss.
(På samma sätt kan helvetet komma på jorden genom att vi lever i synd och uppror.)

Mar 1:15  Han sade: "Tiden är fullbordad och Guds rike är nu här. Omvänd er och tro evangelium!"

Då kan vi se på vad som sker när Guds rike är nära:


Matt 12:28
 "Men om det är med Guds Ande jag driver ut de onda andarna, då har Guds rike kommit till er. "

Luk_10:9  
"Bota de sjuka i den staden och säg till folket: Guds rike är nu hos er. "

Allt som Yeshua gjorde drog ner Guds rike till jorden.
Utöver allt vad han gjorde, helade sjuka, drev ut andar, väckte upp döda, predikade hopp och varnade, levde han i ett dagligt uppoffrande för andra människors skull, han levde i en sådan nivå av kärlek som få av oss har fått känna av.
Stora folkhop följde honom, för hos honom fanns det kärlek och sanning, kraft.
Han satt med syndare och åt med dom, tog barn till sig välsignade dom.


Några ord från Yeshua som avslöjar vad Han vill utav oss:

Matt 22:36-40
 "Mästare, vilket är det största budet i lagen?" 
  Han svarade: "Du skall älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela ditt förstånd. 
  Detta är det största och främsta budet. 
 Sedan kommer ett som liknar det: Du skall älska din nästa som dig själv. 
 På dessa två bud hänger hela lagen och profeterna." 


Mat 7:12
 "Därför, allt vad ni vill att människorna skall göra er, det skall ni också göra dem. Detta är lagen och profeterna. "

*


Älska GUD och älska människor.


En berättelse av Yeshua som betonar vikten av att visa kärlek:

Matt 25:31-46

 " När Människosonen kommer i sin härlighet och alla änglar med honom, då skall han sätta sig på sin härlighets tron. 
 Och alla folk skall samlas inför honom, och han skall skilja dem från varandra, som en herde skiljer fåren från getterna. 
 Och fåren skall han ställa på sin högra sida och getterna på den vänstra. 
 Då skall konungen säga till dem som står på hans högra sida: Kom, ni min Faders välsignade, och ta i besittning det rike som stått färdigt åt er från världens begynnelse. 
 Ty jag var hungrig och ni gav mig att äta. Jag var törstig och ni gav mig att dricka. Jag var främling och ni tog emot mig. 
  Jag var naken och ni klädde mig. Jag var sjuk och ni besökte mig. Jag var i fängelse och ni kom till mig. 
 Då skall de rättfärdiga svara honom: Herre, när såg vi dig hungrig och gav dig att äta, eller törstig och gav dig att dricka? 
  Och när såg vi dig vara främling och tog emot dig eller naken och klädde dig? 
  Och när såg vi dig sjuk eller i fängelse och kom till dig? 
 Då skall konungen svara dem: Amen säger jag er: Allt vad ni har gjort för en av dessa mina minsta bröder, det har ni gjort mot mig. 
  Sedan skall han säga till dem som står på den vänstra sidan: Gå bort ifrån mig, ni förbannade, till den eviga elden som är beredd åt djävulen och hans änglar. 
  Ty jag var hungrig och ni gav mig inte att äta. Jag var törstig och ni gav mig inte att dricka. 
  Jag var främling och ni tog inte emot mig, naken och ni klädde mig inte, sjuk och i fängelse och ni besökte mig inte. 
  Då skall de svara: Herre, när såg vi dig hungrig eller törstig eller som främling eller naken eller sjuk eller i fängelse och tjänade dig inte? 
  Då skall han svara dem: Amen säger jag er: Allt vad ni inte har gjort för en av dessa minsta, det har ni inte heller gjort för mig. 
  Och dessa skall gå bort till evigt straff, men de rättfärdiga till evigt liv." 

När vi har kärlek till människor, sådan uppoffrande kärlek, där vi har praktisk omsorg och medlidande med varandra räknas vi som rättfärdiga!
Det är till och med frälsningsavgörande kan vi se av berättelsen ur Matt 25.

Men tro då?

Jak 2:17,18  
"..Så är också tron i sig själv död, när den är utan gärningar. 
 Nu säger kanske någon: "Du har tro." - Ja, men jag har också gärningar. Visa mig din tro utan gärningar, så skall jag visa dig min tro genom mina gärningar. "

Våra gärningar avslöjar om vi har tro! 

Yeshuas exempel var Fadern, han gjorde bara det han såg Fadern göra.
Så vi kan hitta mer om ämnet tidigare i GT:Jes 58:2-14

"Väl söker de mig dag ut och dag in och vill ha kunskap om mina vägar, som om de vore ett folk som övar rättfärdighet och inte överger sin Guds domslut. De frågar mig om rättfärdiga domslut och vill att Gud skall komma dem nära. 
  "Varför fastar vi, när du inte ser det, varför späker vi oss, när du inte märker det?" Men se, på er fastedag gör ni vad ni har lust till, och alla era arbetare driver ni hårt. 
 Ni håller er fasta med kiv och trätor, ni slåss med onda nävar. Ni fastar inte på sådant sätt nu att ni kan göra er röst hörd i höjden. 
 Skulle detta vara en sådan fasta som jag vill ha, en dag då människan ödmjukar sig? Att man hänger med huvudet som ett sävstrå och sätter sig i säcktyg och aska, vill du kalla det att hålla fasta och en dag till HERRENS välbehag? 
  Nej, detta är den fasta jag vill ha: Lossa orättfärdiga bojor, lös okets band, släpp de förtryckta fria, bryt sönder alla ok, 
  ja, dela ditt bröd åt den hungrige skaffa de fattiga och hemlösa en boning, kläd den nakne var du än ser honom och drag dig inte undan för den som är ditt kött och blod. 
  Då skall ditt ljus bryta fram som morgonrodnaden och ditt helande visa sig med hast. Din rättfärdighet skall gå framför dig och HERRENS härlighet följa i dina spår. 
  Då skall HERREN svara när du åkallar honom. När du ropar, skall han säga: "Se, här är jag." Om du gör dig av med varje slags ok, om du slutar att peka finger och tala onda ord, 
  om du delar med dig åt den hungrige av det du har och mättar den som lider nöd, då skall ditt ljus gå upp i mörkret och din natt bli lik middagens ljus. 
  Och HERREN skall alltid leda dig; han skall mätta dig mitt i ödemarken och ge styrka åt benen i din kropp. Du skall vara lik en vattenrik trädgård och likna ett källsprång, vars vatten aldrig tryter. 
  Dina avkomlingar skall bygga upp de gamla ruinerna, du skall återställa grundvalar från forntida släkten. Du skall kallas "han som murar igen sprickor", "han som återställer stigar, så att man kan bo i landet". 
  Om du hindrar din fot på sabbaten att göra vad du har lust till på min heliga dag, om du kallar sabbaten din lust och förhärligar den till HERRENS ära, om du förhärligar den genom att inte gå egna vägar och inte göra vad du har lust till eller tala tomma ord, 
  då skall du fröjda dig i HERREN, och jag skall föra dig fram över landets höjder och låta dig njuta av din fader Jakobs arvedel. Så har HERRENS mun talat. "


När vi har kärlek har vi gärningar och tro, då är vi Yeshuas lärjungar:
Joh 5:42  "Jag känner er och vet att ni inte har Guds kärlek i er. "
Joh 13:35  "Om ni har kärlek till varandra, skall alla förstå att ni är mina lärjungar. "

Med kärlek förblir GUD i oss, utan kärlek, lämnar Han oss:
1 Kor 16:14 " Låt allt hos er ske i kärlek."
1 Joh 4:12  "Ingen har någonsin sett Gud. Om vi älskar varandra förblir Gud i oss, och hans kärlek har nått sitt mål i oss. "

1 Joh 4:16  "Och vi har lärt känna den kärlek som Gud har till oss och tror på den. Gud är kärlek och den som förblir i kärleken förblir i Gud, och Gud förblir i honom."Jag har aldrig känt mig så lycklig som när jag får betjäna människor.
Hjälpa till i praktiska saker och andliga saker.

Dessa dagar (efter senast inlägget) är vi väldigt upptagna med att betjäna människor genom samtal, och det otroliga är att bibelstället som handlar om att söka GUDS rike för att få allt annat, blir uppfyllt och vi märker det i det praktiken.
Allt jag önskat finns där i vardagen, Gudsnärvaro, energi, glädje, kärlek
allt annat.


1 Joh 4:11
 "Mina älskade, om Gud älskade oss så högt, är också vi skyldiga att älska varandra."

Rom_12:10  "Var innerligt tillgivna varandra i broderlig kärlek. Överträffa varandra i ömsesidig hedersbevisning. "

Rom_13:8  "Stå inte i skuld till någon utom i kärlek till varandra. Ty den som älskar sin nästa har uppfyllt lagen. "Tack Fader för att vi får kliva in i en djup kärlek gentemot varandra och andra människor,
där vi sätter andra före, för Din skull, ge oss vishet att komma på ider hur vi kan få andra att känna sig älskade och uppskattade runtomkring oss, ge oss vishet att alltid handla och aggera i kärlek i genom våra ord och gärningar.
Förlåt mig Fader för varje kärlekslös handling jag utfört.
Hjälp oss att även älska oss själva.

Tack för din godhet, din nåd och kärlek,

Vi upphöjer och ärar dig.
I Yeshua Ha Mashias namn./ Johanna DVälsignade inlägget dig?
Vill du överraska mig med en gåva för den tid och energi jag lägger på min blogg kan du swisha 0769429297

<3 <3 <3 <3 <3

GUD välsigne dig rikligen! HalleluYah!*Bild lånad från https://sethtan.wordpress.com/tag/giving/

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar