lördag 16 december 2017

Kvinnans uppgift och roll i äktenskapet enligt bibeln

Bibeln talar om kvinnan och mannens roller och uppgifter.

En del har blivit upprörda över min sysnätt på kvinnans roll och uppgift i familjen som är den traditionella, den bibliska och så långt ifrån den moderna hen som man kan komma!

De till och med beklagar sig och tycker synd om mig... helt i onödan!
GUD vet vad han gjorde när Han skapade kvinnan och vad en kvinna mår bäst utav
och det är vad vi kommer kolla lite på i detta inlägg.
En olycklig kvinna är den som inte får vara en kvinna!

Bibeln är tydlig enda från 1 Moseboken som är bibelns första bok till de sista böckerna i bibeln vad det är som gäller.

Jag kommer fokusera på KVINNORS uppgift och roll i detta inlägg.

Det första vi lär oss är att vi kvinnor är männens MEDHJÄLPARE.
(I Svenska synonymer betyder detta att vi är männens:
assistent, biträde, bisittare, hjälp, hjälpreda, hantlangare, sekundant, vapendragare, anhängare, underhuggare, hejduk)

1 Mos 2:18
 HERREN Gud sade: "Det är inte bra för mannen att vara ensam. Jag skall göra en medhjälpare åt honom, en som är hans like."


Kvinnan blev bedragen och gav åt sin man så han också föll i synd inför GUD:

1 Mos 3:12,13
 Mannen svarade: "Kvinnan som du har satt vid min sida, hon gav mig av trädet, och jag åt."
  Då sade HERREN Gud till kvinnan: "Vad är det du har gjort?" Kvinnan svarade: "Ormen förledde mig och jag åt."


Kvinnans konsekvens var att det ska bli jobbigt att vara gravid och det kommer göra ont att föda barn, och hon ska ha lust till sin man (vilja ha honom) och HAN SKA RÅDA ÖVER, alltså bestämma över:

1 Mos 3:16
 Till kvinnan sade han: "Jag skall göra din möda stor när du blir havande. Med smärta skall du föda dina barn. Till din man skall din lust vara, och han skall råda över dig."


Det första paret bibeln pratar om efter Adam och Eva, är Abram och Saraj, (Som senare fick namnen Abraham och Sara) visar tydligt vem det var som bestämde och den respekt Sara hade gentemot sin man och kallade till och med honom för sin herre i 1 Mos 18:12.

Nedan kommer en längre bibelställe, men orkar du inte läsa kan du förstå poängen i denna vers:
4 Mos 30:13
Varje löfte och varje edlig förpliktelse att fasta kan hennes man stadfästa eller upphäva.


4 Mos 30:1-8
Mose talade till huvudmännen för Israels barns stammar. Han sade: "Detta är vad HERREN har befallt:
 Om en man ger ett löfte åt HERREN eller svär en ed med en bestämd förpliktelse, får han inte bryta sitt ord. Han skall i allt göra vad hans mun har talat.
 Om en kvinna ger ett löfte åt HERREN, medan hon bor kvar i sin fars hus och ännu är ung, och därmed förpliktar sig till något,
 och hennes far har hört hennes löfte och den förpliktelse hon åtagit sig och han inte säger något till henne, så skall alla hennes löften ha gällande kraft och alla förpliktelser hon åtagit sig stå kvar.
 Men om hennes far samma dag han hör det säger nej till det, skall hennes löften och förpliktelser vara utan gällande kraft, och HERREN skall förlåta henne, eftersom hennes far sade nej till henne.
 Om hon gifter sig, och löften vilar på henne, eller något obetänksamt ord från hennes läppar binder henne,
 och hennes man får höra om det men inte talar med henne om det samma dag han hör det, då skall hennes löften ha gällande kraft och hennes förpliktelser stå kvar.
Men om hennes man samma dag han får höra det säger nej till det, då upphäver han hennes löfte och det obetänksamma ord från hennes läppar som hon bundit sig med, och HERREN skall förlåta henne.


Kristen kvinna ska underordna sig sin man:

Kol 3:18,19
Ni hustrur, underordna er era män, för så bör det vara i Herren.
Ni män, älska era hustrur och var inte hårda mot dem.

Mannen är kvinnans huvud:

1 Kor 11:3
Och nu vill jag att ni skall veta att Kristus är varje mans huvud, att mannen är kvinnans huvud och att Gud är Kristi huvud.


En kristen kvinna ska leva gudfruktigt och rent, ha en mild och stilla ande.
(Observera att männens böner blir förhindrade om de inte behandlar sin fru väl):
1 Petr 3:1-7
 På samma sätt skall ni hustrur underordna er era män, så att den man som inte vill tro ordet kan vinnas utan ord genom sin hustrus liv,
 när han ser hur gudfruktigt och rent hon lever.
Er prydnad skall inte vara något yttre: konstfulla håruppsättningar, påhängda guldsmycken eller fina kläder,
utan hjärtats dolda människa med den oförgängliga skönheten hos en mild och stilla ande. Det är mycket dyrbart i Guds ögon.
  Så prydde sig också förr de heliga kvinnor som satte sitt hopp till Gud. De underordnade sig sina män,
 så som Sara var lydig mot Abraham och kallade honom herre. Hennes barn har ni blivit, när ni gör det som är gott och inte låter skrämma er.
På samma sätt skall ni män leva förståndigt tillsammans med era hustrur som är det svagare kärlet. Visa dem aktning som medarvingar till livets nåd, så att era böner inte blir hindrade.


Kvinnor ska be med heliga upplyfta händer utan vrede och diskuterande,
be och uppträfa i anständig klädedräkt (man klär sig respektabelt inte så att man frestar det motsatta könet till synd) de ska upträda blygsamt och med gott omdöme, ha goda gärningar,
i stillhet ta emot undervisning och HELT underornda sig,
en kvinna ska inte undervisa (betyder inte att hon får läsa ordet och dela tankar)
hon ska inte göra sig till herre över mannen, leva stillsamt:

1 Tit 2:8-14
 Jag vill nu att männen på varje ort skall be med heliga, upplyfta händer, utan vrede och diskuterande.
På samma sätt skall kvinnorna be och uppträda i anständig klädedräkt, med blygsamhet och gott omdöme, och smycka sig, inte med håruppsättningar, med guld eller pärlor eller dyrbara kläder
  utan med goda gärningar, så som det anstår kvinnor som bekänner sig till gudsfruktan.
 En kvinna skall i stillhet ta emot undervisning och helt underordna sig.
 Jag tillåter inte att en kvinna undervisar eller gör sig till herre över mannen, utan hon skall leva i stillhet,
  eftersom Adam skapades först och sedan Eva.
  Och det var inte Adam som blev bedragen, utan kvinnan blev bedragen och gjorde sig skyldig till överträdelse.

En kristen kvinna ska älska sin man och sina barn, leva anständigt och rent, vara husliga och underorna sig sina män.

(huslig betyder: duktig i hushållet, händig, pysslig; tillhörande hemmet och hushållet)

Tit 2:3-5
 Äldre kvinnor skall på samma sätt uppträda som det anstår de heliga. De skall inte sprida skvaller eller missbruka vin. De skall vara lärare i det som är gott,
  så att de förmanar de unga kvinnorna att älska man och barn,
  att leva anständigt och rent, att vara husliga och goda och underordna sig sina män, så att Guds ord inte smädas.


I nedanstående verser lär vi faktiskt oss massor om hur en kristen kvinna ska vara:
-uppfostra barn, visa gästfrihet, tvätta fötter (på den tiden kanske det var mer nödvändigt då man gick med sandaler och fötterna var fulla med sand, men skulle du kunna göra det?)
hjälpa nödlidande och alltid vara villig att göra gott,  föda barn och sköta hemmet.


1 Tit 5:9-14
 Till 'församlingsänka' skall den utses som är minst sextio år och har varit en enda mans kvinna.
  Hon skall vara känd för att ha gjort mycket gott: uppfostrat barn, visat gästfrihet, tvättat de heligas fötter, hjälpt nödlidande och sökt varje tillfälle att göra gott.
Yngre änkor skall du däremot avvisa. Ty när de drivs av begär och sätter sig upp mot Kristus, vill de bara gifta sig
  och drar domen över sig, eftersom de har förnekat sin första tro.
 På samma gång lär de sig att vara lata, när de går omkring i husen. Och inte nog med det, de lär sig också att vara skvalleraktiga och nyfikna och att prata om sådant som de borde tiga med.
Jag vill därför att unga änkor gifter sig, föder barn, sköter hemmet och inte ger motståndaren något tillfälle att tala illa om dem.


--------------------------------------------
Detta är vad bibeln lär, finns inget som heter hen i bibeln :)
och GUD har inte skapat några till hens.Många av oss är vilsna dessa dagar, vet inte villka vi är, vad GUD vill med oss och våra liv,
låt oss börja där att hitta rätt roll i äktenskapet.


// Johanan Drusian

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar